Mini container

Mini containere anvendes typisk af virksomheder, som kun har små mængder af affald, som småt brændbart erhvervsaffald og forskellige genbrugsmaterialer som pap, papir og plast.

groen

Vi tilbyder mini containere med 4 hjul i størrelserne fra 400 og helt op til 1400 liter.

Midi container

Midi containere, også kaldet vippecontainere, anvendes typisk af virksomheder som har affald, som fylder en del dog uden at affaldet er for tungt. Det kan være almindelig brandbart materiale fra kontorer, genanvendeligt materiale som pap, papir, plast og andet emballagemateriale.

roed

Midicontainere er udstyret med sidelåger, samt plastlåger foran, samt et toplåg. Vi tilbyder midi containere i størrelserne fra 6 – 12 m3.

Alle containere, både mini- og midi containere, tømmes af firmaets egen komprimatorbil.